Overige dagen

Naast feestdagen en vakanties worden er ieder jaar ook nog op vele andere momenten gebeurtenissen gevierd of herdacht, of extra aandacht gegeven aan een bepaald onderwerp of probleem. Voor deze gebeurtenis of dit onderwerp wordt dan een speciale dag gekozen waarop meestal vele activiteiten worden georganiseerd. In de lijst hieronder is een greep uit deze vele dagen te vinden. De lijst is nog in een beginstadium, en zal naarmate het jaar vordert verder worden uitgebreid.


Internationale Dag tegen Homofobie 2022

Datum: dinsdag 17 mei 2022

Beschrijving:

Op de Internationale Dag tegen Homofobie, jaarlijks op 17 mei, wordt aandacht gevraagd voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan. In het Engels heet de dag International Day Against HOmophobia (IDAHO). De oorsprong van de datum komt uit 1990, want op dezelfde dag van dat jaar schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van de internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot die datum stond homoseksualiteit namelijk nog op die lijst als een psychische aandoening. Op 1 juni 2003 hield men de dag tegen de homohaat in Canada, waarna men twee jaar later, in 2005, 17 mei als officiële dag tegen homofobie stelde.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.